Členovia RC Letka Košice

Aktuálny zoznam členov letecko-modelárskeho klubu RC Letka Košice k 9. septembru 2020.

Riadni členovia

Milan MAČINGA
Jozef KEŠELÁK
Attila CSONTOS
Jaro VASIĽ
Branislav MÁTE
Miroslav STRAKA
Ľubomír RAČKO
Peter HRINDA
Bartolomej SAKÁČ
Róbert BARTOK
Roman RYCHNAVSKÝ
Jan GAŠPAR
Samuel GAŠPAR
Jakub GAŠPAR
Šimon ZAVACKÝ
Ráchel ZAVACKÁ
Štefan PUZDER
Vladimír GÁBOR
Ján HRABČÁK
Matej ŽOFČIN
Peter JENČUŠ
Šimon Gustáv LEŠINSKÝ
Daniel Gabriel LEŠINSKÝ
Jaroslav KONTRA
Ladislav NAGY
Rastislav UTĽAK
Sebastian KANČI
Peter ŠILON
Rastislav KOČIŠ
Tibor DVORSKÝ
Kristián SOLÁR
Marián SEDLÁK

Čestní členovia

Juraj KRIVDA
Boris TIMKO
Ján HLEBAŠKO
Ľubomír HAJDUCH
Viktor JURÍK